June 17, 2024

Drvena građa

Gradja
Busscher-logo
Leier-logo
Tondach-logo
YTONG-logo
Samoborka-logo

Drvena građa

Domaća drva

rezana-drvena-gradjaDrvo i materijali na bazi drveta vrlo široko se primjenjuju u građevinarstvu.

Razlozi za ovo su u tome što drvo karakterizira niz pozitivnih svojstava, kao što su:

 • Visoke mehaničke karakteristike pri relativno niskoj zapreminskoj masi
 • Niska toplinska provodljivost
 • Dobra otpornost na mraz
 • Zadovoljavajuća otpornost na pojedine kemijske supstance
 • Lakoća obrade i dr.

Od svojstava koje mogu umanjiti primjenu drvene građe u građevinarstvu možemo izdvojiti:

 • Nehomogenost
 • Anizotropna svojstva
 • Defekti u građi
 • Higroskopnost
 • Podložnost truljenju
 • Podložnost gorenju i dr.

Prema stupnju prerade, materijali na bazi drveta dijele se na:

Običnu drvenu građu, koja se dobiva putem mehaničke obrade prirodnog drveta (rezanjem), pri čemu se dobiva materijal koji uglavnom zadržava sva pozitivna i negativn svojstva prirodnog drveta

Materijale od drveta koji se dobivaju primjenom različitih industrijskih postupaka, pri čemu se u svojstva drveta koriste racionalnije (šper-ploče, panel-ploče. furnir, laminati i dr.)

Sintetičke materijale na bazi drveta, koji se dobivaju dubokom preradom drveta

Iz svog asortimana Z-Profil Prodaja izdvaja sve vrste rezane drvene građe:

Grede

Daske

Letve

Štafne

Fosne