June 17, 2024

Büsscher

Gradja
Busscher-logo
Leier-logo
Tondach-logo
YTONG-logo
Samoborka-logo

Büsscher Hoffman hidroizolacija

Busscher HoffmanBÜSSCHER & HOFFMANN ima širok asortiman hidroizolacijskih bitumenskih i polimerbitumenskih traka za zavarivanje.

BÜSSCHER & HOFFMANN proizvodi bitumenske i polimerbitumenske trake za zavarivanje već više od 150 godina. Proizvodi se uspješno koriste u zaštiti građevina od vremenskih utjecaja i podzemnih voda.

Proizvodni program upotpunjen je asortimanom zaštitnih sredstva za građevinarstvo, bitumenskom šindrom, termoizolacijskim materijalima, priborom za ravne krovove i protukorijenskim polimerbitumenskim trakama za zavarivanje u sustavima zelenih krovova.

Bitumenske hidroizolacijske trake

hidroizolacija2BÜSSCHER BARUTEKT V-30

Bitumenska hidroizolacijska traka za vruće ljepljenje i zavarivanje s uloškom od staklenog voala. Primjena u visoko i niskogradnji, hidroizolacija krovova i građevina, mokri čvorovi, podovi, vanjski zidovi, podložna traka za limene krovove.

BÜSSCHER BARUTEKT V-40

Bitumenska hidroizolacijska traka za vruće ljepljenje i zavarivanje s uloškom od staklenog voala. Primjena u visoko i niskogradnji, hidroizolacija krovova i građevina, mokri čvorovi, podovi, vanjski zidovi, parna kočnica.

BÜSSCHER ALUTEKT AL V-45

Bitumenska hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenog voala i aluminijske
folije. Hidroizolacija krovova i granevina, parna brana.

Polimerbitumenske elastomerne hidroizolacijske trake

BÜSSCHER BARUPLAN V-40E

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenog voala.

hidroizolacija

BÜSSCHER BARUPLAN PE 40E

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca. Hidroizolacija krovova i građevina, mokri čvorovi, podovi, vanjski zidovi, prvi i drugi hidroizolacijski sloj.


BÜSSCHER BARUPLAN GV40E

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenetkanine.Primjena u visoko i niskogradnji, hidroizolacija krovova i građevina, prvi hidroizolacijski sloj.

BÜSSCHER BARUPLAN PEZ 45 FLEX

Polimerbitumenska visokofleksibilna elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca i mineralnim posipom s gornje strane. Hidroizolacija krovova i građevina, završna traka na ravnim neprohodnim krovovima, završna traka na limenim krovovima.

BÜSSCHER BARUPLAN GG E 30 PS

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za samoljepljenje s uloškom od staklene tkanine. Hidroizolacija krovova i građevina, prvi hidroizolacijski sloj, parna brana.

Polimerbitumenske plastomerne hidroizolacijske trake

BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 5B

Polimerbitumenska plastomerna hidroizolacijska traka za cestovne objekte s uloškom od poliesterskog filca. Hidroizolacija betonskih mostova,vijadukata i parkirališta.