June 17, 2024

Termoizolacija

isover
fragmat
knauf_insulation
rockwool

Termoizolacija

Što je termoizolacija?

Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacijski materijal, čija je funkcija da zaštiti objekt od vanjskih temperaturnih promjena i održi konstantno ugodnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacijskim, mora imati nisku vrijednost koeficijenta toplinske propusnosti koja se označava grčkim slovom λ (lambda).

Lambda izolacijskog materijala mora biti manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplinski izolator.

Termoizolacija – karakteristike

 • Termoizolacija predstavlja neizostavni element gradnje svake građevine i o njoj se mora razmišljati već pri projektiranju. Dobra termoizolacija ima sljedeće karakteristike:
 • Osigurava prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta i zimi i leti (bez obzira da li je vani +40 ili -15 stupnjeva Celzijusa, temperatura u unutrašnjosti prostorije bi trebala biti konstantna
 • Omogućava da objekt diše, tj. da para koja se stvara unutra nesmetano prolazi kroz fasadnu konstrukciju
 • Sprječava stvaranje vlage, kondenzacije i plijesni
 • Mehanički štiti zgradu i produžuje vijek njenog trajanja
 • Osigurava energetsku efikasnost objekta – smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlađenje i tako štedi novac i čuva okolinu
 • Utječe na stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak ukućana unutar prostorija
 • Direktno utječe na vrijednost nekretnine u koju je ugrađena – povećava je

Termoizolacija – najbolji materijali

Od prvih koraka čovjeka na Zemlji do danas, ljudi su tražili i primjenjivali različite prirodne materijale kako bi boravak u svojim staništima učinili prijatnijim. U jednom periodu su to bili materijali biljnog podrijetla poput slame, trske, granja, a potom i materijali veće gustoće – zemja tj.blato, glina, kamen…

Čak i danas se termoizolacija građevina svodi na iste grupe materijala, no razvojem moderne tehnologije neki od ovih materijala su «evoluirali» te sad umjesto običnog kamenog bloka majstori izolacije koriste različite oblike mineralnih vuna – kamenu, staklenu i drvenu. Čak oko 80 posto svih ugrađenih termoizolacijskih materijala čine različite mineralne vune.

Knauf Insulation je jedinstven na domaćem tržištu jer svojim kupcima nudi upravo i jedino prirodnu termoizolaciju: kamenu vunu, staklenu vunu i drvenu vunu.

Termoizolacija – kako izabrati pravi materijal?

Na izbor adekvatnog materijala za zaštitu konkretnog objekta utiču manje-više isti faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uvjeti, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtjevi, i naravno – cijena. Iako niko nije zadovoljan kad mu cijena diktira mogućnosti, u današnje vrijeme većina se pri izboru termoizolacije mora baš najviše oslanjati na nju.
Bez obzira na to, ne smijemo zaboraviti da danas termoizolacija više ne zadovoljava samo svoju osnovnu namjenu – da štiti od hladnoće odnosno topline. Upravo suprotno. Ljudi moraju bti svijesni da dobra termoizolacija odgovara i na neke dodatne zahjteve:

 • Paropropusnost – da vaše prostorije ‘dišu’, tj. da vlaga iznutra nesmetano može izaći
 • Protupožarnost – štiti od požara, a ako do njega ipak dođe, sprečava njegovo širenje. Idealno je da termoizolacija pripada klasi reakcije na požar A1, tj. da je materijal nezapaljiv, kao npr, kamena i staklena vuna
 • Dugovječnost – da traje sve dok traje i objekt
 • Otpornost na vlagu, insekte i kemikalije
 • Zvučni izolator – pored svih ostalih karakteristika štiti i od buke između prostorija i od vanjske buke

Kamena i staklena mineralna vuna Knauf Insulation su materijali koji daju rješenje na sve gore postavljene zahtjeve!