June 17, 2024

Knauf Insulation

isover
fragmat
knauf_insulation
rockwool

Knauf Insulation

knauf-insulation-1Kamena vuna i kako nastaje

Kamena vuna je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu, industriji i brodogradnji. Kao sirovine za proizvodnju kamene vune upotrebljavaju se prirodni i umjetni silikatni materijali. Od prirodnih materijala upotrebljava se kamen diabaz i dolomit, a u manjoj mjeri i bazalt, dok se od umjetnih materijala koriste tzv. briketi koji se dobivaju preradom otpada iz tehnološkog procesa uz dodatak cementa. Glavni kemijski spojevi koji ulaze u sastav navedenih sirovina su oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija i željeza. Navedene sirovine transportiraju se u kupolnu peć u kojoj se tale na temperaturi od 1500°C. Za proces taljenja sirovina kao energent se koristi koks. Može se reći da, iako je konstrukcija peći prilično jednostavna, procesi koji se u njoj odvijaju su vrlo složeni i raznoliki: sagorijevanje koksa, procesi izmjene topline, fizičko-kemijski prijelazi materijala iz jednog agregatnog stanja u drugo itd.

Talina dobivena procesom taljenja u kupolnoj peći kontrolirano se dovodi na kotače centrifuge gdje uz pomoć visokotlačnog otpuha dolazi do njenog razvlaknavanja uz istovremeno omakanje s fenol-formaldehidnom smolom koja se koristi kao vezivo vlakana. Razvlaknjena talina pada na kosi transporter gdje dolazi do formiranja plasta koji dalje putuje u sušionu komoru u kojoj dolazi do polimerizacije fenol-formaldehidne smole na bazi cirkulacije vrućeg zraka.

Po izlazu iz sušione komore plast kamene vune se hladi u zoni za hlađenje, a nakon toga provodi se formatiranje plasta odnosno rezanje plasta po duljini i širini na zadane dimenzije. Slijedi pakiranje proizvoda koje može biti u obliku paketa ili na palete. Tako zapakirani proizvodi, ovisno o načinu pakiranja, mogu se skladištiti u zatvorenom ili otvorenom skladištu, odakle se otpremaju na gradilišta. Cijeli tehnološki proces je automatiziran i konstantno nadziran.

6Staklena vuna i kako nastaje

Staklena vuna spada u grupu mineralnih toplinsko-izolacijskih materijala i sastoji se od tankih i elastičnih staklenih niti.

Sirovine za proizvodnju staklene vune i staklenih vlakana su stakleni otpad i osnovne sirovine za proizvodnju stakla (kvacni pijesak, vapnenac, soda, itd.). U novije vrijeme se za proizvodnju staklene vune sve više koristi stakleni otpad (prozorska stakla, staklena ambalaža). Učešće otpada u sirovini se kreće 30-60%, a u pojedinim tvornicama i do 80%.

Tehnologija proizvodnje je slična tehnologiji proizvodnje kamene vune.

Načelno se sastoji od dvije faze:

  • dobivanje silikatno-staklene taljevine
  • dobivanje tankih staklenih niti iz taljevine

Tanka staklena vlakna i staklena vuna mogu se dobiti na jedan od sljedeća tri načina, ili njihovom kombinacijom:

  • izvlačenjem niti iz rastopljene staklene mase kroz „vatrostalna sita“ s malim otvorima (2-3 mm) i namotavanje na koloture koji se okreću velikom brzinom. Na ovaj način se mogu se dobiti niti dužine i do nekoliko desetina kilometara s maksimalnom debljinom od 1 μm,
  • rasprskavanjem staklene taljevine upuhavanjem pare ili plina pod visokim tlakom, pri čemu se dobivaju kratka i gruba staklena vlakna i
  • centrifugalna metoda s horizontalnim pločama koje se okreću. Rastopljena staklena masa pada na ploče oblikujući tanak film preko ploča, koji se uslijed djelovanja centrifugalne sile smanjuje do granice površinskog napona, kada se iz tankog filma „otkidaju i otpadaju“ tanka staklena vlakna.

Kamena vuna

KI DP 3 PDF
KI DP 3 PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation višenamjenska ploča DP 3

Primjena: Višenamjenski izolacijski proizvodi

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.


KI DP 4 PDF
KI DP 4 PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation višenamjenska ploča DP 4

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Od debljine 100 mm na više moguće je kaširanje kaširnim materijalima navedenim na kraju cjenika.


KI DP 5 PDF
KI DP 5 PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation višenamjenska ploča DP 5

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.


KI DP 7 PDF
KI DP 7 PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation višenamjenska ploča DP 7

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.


KI DP 10 PDF
KI DP 10 PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation višenamjenska ploča DP 10

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata ili kao obložni mehanički pričvršćeni element. Posebno ih preporučamo za izoliranje mjesta gdje izolacija ispunjava zahtjeve u pogledu mehaničkih svojstava kao što su čvrstoća na raslojavanje i odrez. Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.


KI KP PDF
KI KP PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation ploča za kose krovove KP

Primjena: izolacija kosih krovova, izolacija potkrovlja

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu krovne kosine. Ugrađuju se između rogova gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.


termotopKnauf Insulation ploča za kose krovove TERMOTOP

Primjena: izolacija kosih krovova

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu krovne kosine. Ugrađuje se u punoj površini s vanjske strane iznad rogova kao dodatna izolacija u slučaju kada nije moguće dodatno toplinski izolirati unutar krovne konstrukcije. Potrebno je obratiti pažnju na dopušteno opterećenje primarnog pokrova, nagib krovne konstrukcije te spojne elemente.


KI TW PDF
KI TW PDF

tervol_dp-3_dp-5_dp-8Knauf Insulation ploča za pregradne zidove TW

Primjena: izolacija pregradnih zidova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kod montažnih pregradnih zidova kod kojih su postavljeni zahtjevi u pogledu vatrootpornosti od F-30 A do F-90 A, a zbog velikog otpora uzdužnom strujanju r > 5 kNs/m2 i vlaknaste strukture sastavni su element sustava za zvučnu izolaciju. Dužina od 1200 mm na upit. Na upit ih je moguće kaširati.


KI TP PDF
KI TP PDF

tp-tps-tptKnauf Insulation podna ploča TP

Primjena: izolacija podova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih ili poslovnih prostora. Ugrađuju se ispod mokrih estriha armiranih armaturnim mrežama i pogodne su za opterećenja do 2 kPa. Nije preporučljivo primjenjivati ih kao izolaciju kod većih površina (sportske dvorane, skladišta,…).


KI TPS PDF
KI TPS PDF

tp-tps-tptKnauf Insulation podna ploča TPS

Primjena: izolacija podova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih ili poslovnih prostora. Ugrađuju se ispod suhih estriha od ploča iverice debljine ≥ 22 mm kod opterećenja do 1,5 kPa, no pogodne su i za “mokre” estrihe armirane armaturnim mrežama ili vlaknima (čeličnim ili polipropilenskim) kod kojih se očekuju opterećenja do 5 kPa.


KI TPT PDF
KI TPT PDF

tp-tps-tptKnauf Insulation podna ploča TPT

Primjena: izolacija podova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih ili poslovnih prostora. Ugrađuju se ispod suhih estriha od ploča iverice 22 mm kod opterećenja do 1,5 kPa, no pogodne su i za “mokre” estrihe kod kojih se očekuju opterećenja do 10 kPa.


rsKnauf Insulation rubna traka RS

Primjena: izolacija podova

Namijenjene su za odvajanje podne konstrukcije od zida čime onemogućavamo prijenos zvuka (“zvučni mostovi”) na konstrukciju građevine, jer nam pod “pliva” na elastičnom sloju kamene vune.


KI FKL PDF
KI FKL PDF

fklKnauf Insulation lamela za kontaktne fasade FKL (DP 9 LAM)

Primjena: izolacija vanjskih zidova – kontaktne fasade

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim žbukama, prvenstveno kod novogradnje. Lamele lijepimo građevinskim ljepilom, a iznad 20 m dodatno ih mehanički pričvršćujemo. Također su pogodne za toplinsku i zvučnu izolaciju podgleda stropova garaža, podruma, lođa, haustora, itd.


KI FKD S (PTP 035) PDF
KI FKD S (PTP 035) PDF

ptp035-fp-fplKnauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD S (PTP 035)

Primjena: izolacija vanjskih zidova – kontaktne fasade

Izolacijske ploče namijenjene su za toplinsku, protupožarnu i zvučnu izolaciju kod povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS (kontaktni toplinski fasadni sustav), a sustavu daju visoku paropropusnost. Mogu se koristiti za tanko i debeloslojne kontaktne sustave. Postava na zid izvodi se ljepljenjem polimerno-cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče, istovremenim mehaničkim učvršćenjem (6-8 spojnica/m2). Primjenjuju se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, kod sanacija (osobito trošnih postojećih pročelja) te za višestruku izolaciju negrijanih stubišta zgrada (tankoslojni i debeloslojni kontaktni sustavi).


ptp-sKnauf Insulation špaletni elementi PTP S

Primjena: izolacija vanjskih zidova – kontaktne fasade

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim ili debeloslojnim žbukama. Pričvršćivanje na zid izvodi se kombinacijom građevinskog ljepila koje se nanosi po rubu ploče i točkasto po cijeloj ploči, te mehaničkih pričvršćivača (6-8 kom/m2). Primjenjuju se kod fasada s povećanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, te kod sanacija osobito trošnih postojećih fasada.


KI FPL 035 PDF
KI FPL 035 PDF

ptp035-fp-fplKnauf Insulation ploča za ventilirane fasade FPL 035

Primjena: izolacija vanjskih zidova – ventilirane fasade

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu ventiliranih fasada do 12 m visine. Pričvršćujemo ju mehanički plastičnim, odnosno čeličnim pričvrščivačima, tip DH nosač izolacije.


KI FPL 035 GVB PDF
KI FPL 035 GVB PDF

fp-gvbKnauf Insulation ploča za ventilirane fasade s crnim (bijelim) voalom FPL 035 GVB (GVN)

Primjena: izolacija vanjskih zidova – ventilirane fasade

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu ventiliranih fasada do 12 m visine. Ploča je kaširana staklenim voalom crne boje (GVB) ili bijele boje (GVN) u svrhu zaštite od hlađenja, dodatnog povećanja vodoodbojnosti te zaštite od raslojavanja i osipanja izolacije uslijed jačeg strujanja zraka. Pričvršćujemo ju mehanički plastičnim, odnosno čeličnim pričvrščivačima, tip DH nosač izolacije.


KIFP PDF
KI FP PDF

ptp035-fp-fplKnauf Insulation ploča za ventilirane fasade FP

Primjena: izolacija vanjskih zidova – ventilirane fasade

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu ventiliranih fasada visina iznad 12 m. Pričvršćujemo ih mehanički plastičnim, odnosno čeličnim pričvršćivačima.


KI FP GVB PDF
KI FP GVB PDF

fp-gvbKnauf Insulation ploča s crnim voalom za ventilirane fasade FP GVB

Primjena: izolacija vanjskih zidova – ventilirane fasade

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu ventiliranih fasada visina iznad 12 m. Ploče su kaširane staklenim voalom crne boje (GVs). Pričvrćujemo ih mehanički plastičnim, odnosno čeličnim pričtvršćivačima.


KI DDP PDF
KI DDP PDF

ddp-rtKnauf Insulation ploča za ravne krovove DDP

Primjena: izolacija ravnih krovova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju prohodnih i neprohodnih ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na čeličnim profiliranim konstrukcijama. Isporučuju se na paletama. Veličina paleta i kvadratura proizvoda ovisi o dimenzijama ploča.


KI DDP RT PDF
KI DDP RT PDF

ddp-rtKnauf Insulation ploča za ravne krovove DDP RT

Primjena: izolacija ravnih krovova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu prohodnih i neprohodnih ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na čeličnim profiliranim konstrukcijama isključivo kao podloga za DDP krovne ploče. Isporučuju se na paletama. Veličina paleta i kvadratura proizvoda na istima ovisi o dimenzijama izolacionih ploča.


KI DDP G PDF
KI DDP G PDF

ddp-gKnauf Insulation ploča u nagibu za ravne krovove DDP G

Primjena: izolacija ravnih krovova

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju prohodnih i neprohodnih ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na čeličnim profiliranim konstrukcijama. Pomoću njih postižemo željeni nagib krovne površine. Maksimalni mogući nagib je 8 cm na 1 m (8%). Isporučuju se u pojedinačnim paketima. Dimenzije i cijena ploča ovise o upitu.


klKnauf Insulation klin za ravne krovove KL

Primjena: izolacija ravnih krovova

Ugradnjom krovnog klina omogućavamo otjecanje oborinskih voda. Isporučuje se u pojedinačnim paketima.

Staklena vuna

KI Classic 044 PDF
KI Classic 044 PDF

classic044Knauf Insulation višenamjenski filc Classic 044

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Namijenjen je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, ‘slijepih’ podova i drugdje, gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju.


KI Classic 040 PDF
KI Classic 040 PDF

classic044Knauf Insulation višenamjenski filc Classic 040

Primjena: višenamjenski izolacijski proizvod

Izolacijski materijal proizveden od mineralnih staklenih vlakana namijenjen za višenamjensku primjenu – izolaciju kosih krovova i pregradnih zidova i izolaciju stropova prema negrijanim prostorima. Isporučuje se u komprimiranim rolama.


KI Unifit 035 PDF
KI Unifit 035 PDF

unifitKnauf Insulation filc za kose krovove TI 135 U (Unifit 035)

Primjena: izolacija kosih krovova, izolacija potkrovlja

Izolacijski materijal proizveden od mineralnih staklenih vlakana namijenjen za izolaciju kosih krovova između rogova. Isporučuje se u komprimiranim rolama.


KI TP 115 PDF
KI TP 115 PDF

tp115Knauf Insulation ploča za pregradne zidove TP 115

Primjena: izolacija pregradnih zidova

Namijenjena je prvenstveno za ispunu kao toplinska, zvučna i protupožarna izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova u sustavima s metalnim ili drvenim potkonstrukcijama, te kao ispuna kod toplinskih i dekorativnih obloga unutarnjih dijelova zida. Zbog zahtjeva suhomontažnih sustava isporučuje se u širini od 625 mm.


KI TI 140 W PDF
KI TI 140 W PDF

ti140wKnauf Insulation filc za pregradne zidove TI 140 W

Primjena: izolacija pregradnih zidova

Namijenjen za ispunu kao toplinska, zvučna i protupožarna izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova u sustavima s metalnim ili drvenim potkonstrukcijama, te kao ispuna kod toplinskih i dekorativnih obloga unutarnjih dijelova zida. Zbog zahtjeva suhomontažnih sustava isporučuje se u širini od 625


KI TP 435 B PDF
KI TP 435 B PDF

tp435bKnauf Insulation ploča s crnim voalom za ventilirane fasade TP 435 B

Primjena: izolacija vanjskih zidova – ventilirane fasade

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju zaštitu ventiliranih fasadabez obzira na visinu objekta i broj etaža. Ista se koristi i prilikom izolacije tzv. sendvič fasada, pri čemu treba voditi računa o opasnosti od pojave difuzije unutar sloja toplinske izolacije (preporuka – provjetravanje sloja između toplinske izolacije i vanjske obloge).