July 23, 2024

Termoizolacija

Na izbor adekvatnog materijala za zaštitu konkretnog objekta utiču manje-više isti faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uvjeti, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtjevi, i naravno – cijena. Z-Profil Prodaja pruža vrhunsku ponudu